Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.09.2017 Karta informacyjna 580/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2017 Karta informacyjna 578/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2017 Karta informacyjna 575/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2017 Karta informacyjna 573/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2017 Karta informacyjna 572/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2017 Karta informacyjna 567/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2017 Karta informacyjna 566/2017 Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 SOLVAY Poland Sp. z o.o., ul. Walczaka 25, 66-470 Gorzów Wielkopolski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2017 Karta informacyjna 565/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2017 Karta informacyjna 544/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2017 Karta informacyjna 545/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2017 Karta informacyjna 546/2017 Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.24.2016.AK wygaszającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/15/06 ze zmianami oraz udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Makowiska 19, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski. Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia – pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na pobór wód z rzeki z rzeki Mątawy – numer ewidencyjny działek: 84, obręb Sartowice oraz 115, obręb Święte, gmina Świecie dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2017 Karta informacyjna 543/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.09.2017 Karta informacyjna 540/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.09.2017 Karta informacyjna 539/2017 Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 PURINOVA Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.09.2017 Karta informacyjna 538/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2017 Karta informacyjna 536/2017 Szczegóły