Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2017 Karta informacyjna 535/2017 Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na pobór wód z rzeki Noteci – numer ewidencyjny działki 567/1, obręb Zamość, gmina Szubin dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2017 Karta informacyjna 534/2017 Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Obwieszczenie – zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad działającemu poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją zadania p.n. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; odcinek 4 od węzła Tryszczyn (bez węzła), do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości ok. 13,5 km” oraz wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 30 sierpnia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.101.2016; z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.105.2016; z dnia 19 stycznia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.165.2016; z dnia 26 sierpnia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.95.2016; z dnia 29 września 2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.137.2016. Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na wykonanie urządzeń wodnych (wykonanie: rowów drogowych nieszczelnych, przepustów, drenażu, wylotów ścieków, likwidację: przepustu, odcinka rowu odwadniającego i odcinka drenażu) oraz szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi (rów drogowy nieszczelny, rów melioracji szczegółowej C-L-12), w związku z pracami koniecznymi do wykonania w ramach budowy autostrady A 1 Toruń-Stryków w woj. kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2017 Karta informacyjna 530/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2017 Karta informacyjna 528/2017 Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENERGA WYTWARZANIE S. A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk na wprowadzanie do rzeki Wisły poprzez dwa wyloty nr 1 i 2 zlokalizowane na działce nr 1/16, obręb Włocławek KM 23, gmina Miasto Włocławek, oczyszczonych ścieków przemysłowych z Elektrowni Wodnej we Włocławku oraz wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.86.2013. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2017 Karta informacyjna 527/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2017 Karta informacyjna 526/2017 Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Rzeka Kłodawa – umocnienie skarp na długości 4,9 km” gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie. Inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Pruszcz Gdański, powiat gdański: – obręb Łęgowo – działki o numerach ewidencyjnych: 418, 192/4, 199/1, 194/77, 194/78, 3/1, 200, 407, 410, 419, 198, 194/67, 5/1, 194/72, 194/17, 6/1, 8/7, 15, 2023, 1079, 9/3, 194/16; – obręb Cieplewo – działki o numerach ewidencyjnych: 33, 35, 29, 22/4; – obręb Żukczyn – działki o numerach ewidencyjnych: 50/3, 49/5, 141, 49/6, 46/2. Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Odlewni Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna, Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu wód opadowych lub roztopowych na działce nr 158 obręb Lisie Katy, gmina Grudziądz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2017 Karta informacyjna 525/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2017 Karta informacyjna 529/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2017 Karta informacyjna 523/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2017 Karta informacyjna 524/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2017 Karta informacyjna 522/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2017 Karta informacyjna 521/2017 Szczegóły
Artykuł 23.08.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji znak: ŚG-I-W.7322.63.2017, udzielającej Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego działającemu poprzez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia „Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do 8+330, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 514/2017 Szczegóły