Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Katyńskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne nowoprojektowanej linii elektroenergetycznej napowietrznej 400 kV relacji Grudziądz– Pelplin – Gdańsk Przyjaźń przez rzekę Wisłę w km 844+900 oraz na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie następujących działek: 578/1, 575, 573, 572, 571, 570, 501, 502, 503 i 504 obręb Wielki Wełcz; 245, 158, 156, 205, 232, 206, 153, 198 i 154 obręb Mątawy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Karta informacyjna 482/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Karta informacyjna 481/2017 Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Szeflera w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Drwęcy w km 0+680 przewodem wodociągowym, przekroczenie rzeki Drwęcy w km 0+683 i 0+686 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 526 obręb Toruń i dz. nr 399 obręb Złotoria, budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wraz z uzbrojeniem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie dz. nr 529 obręb 61 Toruń i dz. nr 26/5 obręb Złotoria, w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla gminy Obrowo”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Karta informacyjna 480/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2017 Karta informacyjna 479/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2017 Karta informacyjna 478/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 477/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 476/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 475/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 474/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 473/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 472/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Karta informacyjna 471/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Karta informacyjna 470/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Karta informacyjna 469/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Karta informacyjna 468/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Karta informacyjna 466/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Karta informacyjna 465/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Karta informacyjna 463/2017 Szczegóły