Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2017 Karta informacyjna 417/2017 Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie magistralą wodociągową: w miejscowości Otłoczyn gm. Aleksandrów Kujawski – Kanału Brzoza w km 5+190; w miejscowości Wołuszewo gm. Aleksandrów Kujawski – rzeki Tążyny w km 1+433, kanału ulgi do przepompowni Wołuszewo w km 0+880 i wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 10+876 oraz wykonanie robót ziemnych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie gminy Wielka Nieszawka, obręb Brzoza i na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, obręby Otłoczyn i Wołuszewo, w ramach przedsięwzięcia „Magistrala wodociągowa z Torunia do Ciechocinka”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 415/2017 Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 ARKEMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DRABEX”, ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Wniosek Pana Mariana Chojnickiego, 87-705 Siniarzewo o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Silno, gmina Obrowo, powiat toruński. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 414/2017 Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek (Elektrociepłownia) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 394/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 393/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 392/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 391/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 390/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 389/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 388/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 387/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 386/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 385/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Karta informacyjna 384/2017 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A. w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papierów i tektury, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. Szczegóły