Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2017 Karta informacyjna 836/2016 Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 320/2017 Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyjęciu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jerzego Magowskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne, Będzitowo 24, 88-180 Złotniki Kujawskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na cele Gospodarstwa Rolnego Jerzy Magowski, Będzitowo 24, 88-180 Złotniki Kujawskie (socjalno-bytowe, chów zwierząt i przemysłowe gorzelni) z ujęcia wód podziemnych (studnia nr 2 i studnia nr 1) zlokalizowanego na terenie działki nr 294, obręb Będzitowo z utworów czwartorzędowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 322/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 321/2017 Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Grzegorza Piechockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Transport Ciężarowy Piechocki Grzegorz, Barcin Wieś 80, 88-190 Barcin w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wynikających z zamierzonego uruchomienia stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Barcin Wieś 80, 88-190 Barcin na działce o numerze ewidencyjnym 36/6 obręb Barcin Wieś. Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2017 r., znak: ŚG-I-G.7222.2.2017/MB – pozwolenie zintegrowane dla Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o. o., Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie, dla instalacji wchodzących w skład Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 315/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 314/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 313/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 312/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 311/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 310/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 309/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2017 Karta informacyjna 307/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.05.2017 Karta informacyjna 308/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.05.2017 Karta informacyjna 301/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.05.2017 Karta informacyjna 300/2017 Szczegóły