Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 271/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2017 Karta informacyjna 262/2017 Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 MONDI ŚWIECIE S.A., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2017 Karta informacyjna 266/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2017 Karta informacyjna 265/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2017 Karta informacyjna 264/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2017 Karta informacyjna 263/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2017 Karta informacyjna 261/2017 Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Wniosek w sprawie zmiany ostatecznej decyzji – pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.21.2013.AMK., wydanej w związku z eksploatacją instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Zaproszenie do składania ofert w sprawie „Określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2015 roku, poz.2164) dotyczącego opracowania dokumentacji projektowych (ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego dla 30 Obszarów Chronionego Krajobrazu)”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2017 Karta informacyjna 260/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 241/2017 Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wydaniu decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.16.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, 88-220 Osięciny. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 240/2017 Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.13.2016.AK – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego – udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Makowiska, gmina Zakrzewo, powiat bydgoski. Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku, znak: ŚG-IV.7222.7.2015.AK – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego – udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kolonia Serocka, gmina Zakrzewo, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 243/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 249/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 246/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Karta informacyjna 245/2017 Szczegóły