Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Stadniny Koni w Dobrzyniewie Sp. z o. o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz wprowadzanie do ziemi wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie gospodarstwa rolnego w Mrozowie gm. Sadki. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 215/2017 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o. w Chełmnie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie gm. Chełmno, do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (oczyszczalnia ścieków w Chełmnie). Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Lubień Kujawski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji sanitarnej do rzeki Lubieńki w km 30+103, odprowadzanie ww. wylotem ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Kłóbce oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działce nr 55/2 obręb ewidencyjny Kłóbka. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Karta informacyjna 214/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2017 Karta informacyjna 213/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2017 Karta informacyjna 212/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2017 Karta informacyjna 211/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 209/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 208/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 207/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1069/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1064/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1053/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1049/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1044/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1017/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 1015/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 718/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 717/2016 Szczegóły