Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Karta informacyjna 206/2017 Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mariusza Jaźwieckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Jaźwiecki Mariusz „SAB-MAR” Firma Wielobranżowa Wielkie Łunawy 12A, 86-200 Chełmno, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świeciu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Wielki Konopat 49, 86-100 Świecie na działce o numerze ewidencyjnym 78/3 obręb Wielki Konopat. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2017 Karta informacyjna 203/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2017 Karta informacyjna 205/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2017 Karta informacyjna 198/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2017 Karta informacyjna 199/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2017 Karta informacyjna 200/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2017 Karta informacyjna 201/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2017 Karta informacyjna 202/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2017 Karta informacyjna 204/2017 Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miasta Toruń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektów oraz gromadzenie ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach o numerach ewidencyjnych: 353/12, 353/13, 355/4 obręb 12; 340, 341 obręb 13; 26, 49, 53/3, 56, 57/1, 57/3, 57/5, 58/1, 58/2, 92/1, 92/2 obręb 14; 153/2, 181/2, 181/3, 183/1, 183/2 obręb 16; 37/1, 37/2, 38, 43/1, 43/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 77/3, 77/4, 77/5 obręb 17; 193/4, 196, 201 obręb 18; 3/2 obręb 20 zlokalizowanych w miejscowości Toruń, wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu wód opadowych lub roztopowych W-A zabudowanego na cieku wodnym pn. Struga Toruńska w km biegu cieku 0+22 na działkach o numerach ewidencyjnych: 77/5, 38 obręb 17 w miejscowości Toruń i wylotu wód opadowych lub roztopowych W-B zabudowanego na cieku wodnym pn. Struga Toruńska w km biegu cieku 0+67 na działce o numerze ewidencyjnym: 353/12 obręb 12 w miejscowości Toruń oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do cieku pn. Struga Toruńska poprzez wylot W-A i W-B w ramach inwestycji pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 195/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 194/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 193/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 192/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 1258/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 1257/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 1256/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 1255/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 1254/2016 Szczegóły