Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 1229/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 190/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 189/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Karta informacyjna 182/2017 Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Edwarda Chmary prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Samochodowy Edward Chmara ul. Szkolna 7, 89-511 Cekcyn w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „TUCHWOD” Sp. z o. o. w Tucholi, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 837/4, 837/5 i 837/10 obręb Cekcyn. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.04.2017 Karta informacyjna 188/2017 Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących przepustów i odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie odcinków rowów melioracyjnych wraz z umocnieniami, wykonanie w ramach przebudowy sieci melioracyjnej odcinka rurociągu melioracyjnego i przepustów pod drogami dojazdowymi oraz wykonanie robót w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: Białe Błota (bez węzła) – Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 187/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 181/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 180/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 179/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 175/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 174/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 173/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 172/2017 Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIRCLE K Polska Sp. z o. o. w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu, z ujęcia zlokalizowanego na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Lubień Południe przy autostradzie A-1 (działka nr 8, obręb ewid. 0035 Szewo-Grabina, gm. Lubień Kujawski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2017 Karta informacyjna 170/2017 Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Drwęcy: w km 13+179 przewodem wodociągowym, w km 13+176 i 13+173 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej oraz budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z uzbrojeniem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Krobii i Jedwabnie gm. Lubicz, w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla gminy Obrowo”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2017 Karta informacyjna 169/2017 Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.23.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Samszyce 26, 88-220 Osięciny. Szczegóły