Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 168/2017 Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: rowu drogowego infiltracyjnego przy drodze DD36B pomiędzy km 0+020, a 0+717 tej drogi oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu (poprzez rów drogowy infiltracyjny znajdujący się przy drodze DD36B na działkach nr ewid. 23, 10/1 obręb Białe Błota) z terenu ulicy Przy Lesie w Lisim Ogonie, przebudowywanej w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 167/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 1260/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 1259/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 996/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 994/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 991/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 990/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 988/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 987/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 986/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Karta informacyjna 929/2016 Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Dariusza Bąkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Fermy Drobiu Dariusz Bąkowski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb fermy w Kościelcu, ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 257/1, obręb ewid. 0005 Kościelec, gm. Pakość. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 166/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 165/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 164/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 163/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Karta informacyjna 162/2017 Szczegóły