Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 1224/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 1223/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 1222/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 125/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 93/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 80/2017 Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22.03.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.10.2016 dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi w związku z przebudową istniejącego układu drogowego – skrzyżowania drogi krajowej nr 5 (Szosa Gdańska), drogi wojewódzkiej nr 244 (ul. Jastrzębia) i drogi gminnej 050412C (ul. Krakowska) na terenie gminy Osielsko w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”, odcinek 3. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 127/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 126/2017 Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Strony, w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Słupy, gmina Tuchola, powiat tucholski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 1281/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 1182/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 1181/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 1180/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 1179/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 859/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 858/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 857/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 855/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 854/2016 Szczegóły