Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1337/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1336/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1335/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1334/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1333/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1332/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1331/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1330/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1329/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1328/2016 Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego związanego z przebudową istniejącego układu drogowego – skrzyżowania drogi krajowej nr 5 (Szosa Gdańska), drogi wojewódzkiej nr 244 (ul. Jastrzębia) i drogi gminnej 050412C (ul. Krakowska) na terenie gminy Osielsko w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”, odcinek 3 na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2017 Karta informacyjna 74/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2017 Karta informacyjna 75/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2017 Karta informacyjna 72/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2017 Karta informacyjna 71/2017 Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o. o., Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie, na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (gmina Świecie). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2017 Karta informacyjna 1322/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2017 Karta informacyjna 834/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2017 Karta informacyjna 833/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2017 Karta informacyjna 832/2016 Szczegóły