Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2017 Karta informacyjna 409/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2017 Karta informacyjna 408/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 57/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 56/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 55/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 53/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 51/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 50/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 49/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 59/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 17/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 28/2017 Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Informacja Publiczna – Decyzja, pozwolenie zintegrowane dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław w związku z eksploatacją Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, Instalacji do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz Instalacji do uzdatniania wody, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 03.02.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.164.2016 dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych w związku z rozbudową i przebudową drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – Nowa Karczma. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Karta informacyjna 44/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2017 Karta informacyjna 19/2017 Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacja o wydanej decyzji – zmianie pozwolenia zintegrowanego Prezydenta Grudziądza z dnia 14 kwietnia 2008 r., znak: GK.7642-1/08, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2009 r., znak: ŚG.I.ed.7624/6/09 ze zm. dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o., ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz w związku z eksploatacją instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacja o wydanej decyzji – zmianie pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A. w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papierów i tektury, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2017 Karta informacyjna 20/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2017 Karta informacyjna 9/2017 Szczegóły