Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2017 Informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.20.2014.AJ dla Odlewni Żeliwa LISIE KĄTY Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Sp. j., Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz 4, dla instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, istnieje obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2017 Karta informacyjna 18/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.02.2017 Karta informacyjna 26/2017 Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Sprawozdania OŚ-4g i OŚ-4p. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2017 Karta informacyjna 25/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2017 Karta informacyjna 1306/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2017 Karta informacyjna 1305/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2017 Karta informacyjna 1304/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2017 Karta informacyjna 1303/2016 Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Informacja publiczna o przyjęciu dokumentów pn.: – „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja” i „Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2017 Karta informacyjna 24/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2017 Karta informacyjna 23/2017 Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 „Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVIII/493/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVIII/494/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Karta informacyjna 21/2017 Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.01.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.165.2016 dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w ramach realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części – część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” – odcinek 4 na wykonanie urządzeń wodnych – budowę rowów drogowych nieszczelnych pomiędzy km 14+670 a 21+890 drogi S5. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2017 Karta informacyjna 1302/2016 Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Iwony i Błażeja Kopczyńskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy trzody chlewnej w Starych Rybitwach gm. Bobrowniki, wylotem zlokalizowanym na działce nr 51/26 obręb 0008 Stare Rybitwy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2017 Karta informacyjna 14/2017 Szczegóły