Typ Data Tytuł
Artykuł 13.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anny Frischke-Szulc, prowadzącej Gospodarstwo Rolne, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Fermy Drobiu w Cielu zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 183/26, obręb Ciele 6, 86-005 Białe Błota. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2017 Karta informacyjna 10/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2017 Karta informacyjna 7/2017 Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1b, 2a i 3 oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej wokół ww. studni zlokalizowanych na terenie zakładu w Grudziądzu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2017 Karta informacyjna 8/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2017 Karta informacyjna 6/2017 Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu brzegowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Brda w km 27+263, na działce 406/2 w gminie Osielsko, obręb Bożenkowo w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2017 Karta informacyjna 5/2017 Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek EDF Toruń S. A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Elektrociepłowni EDF Toruń – EC1. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.01.2017 Karta informacyjna 4/2007 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 719/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 720/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 3/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 2/2017 Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Systemu Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” S.A. w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Tłoczni Gazu i Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej Włocławek położonej w miejscowości Gąbinek, do urządzeń kanalizacyjnych ANWIL S.A. we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 1/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 739/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 735/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 738/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2017 Karta informacyjna 736/2016 Szczegóły