Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta informacyjna 500/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta informacyjna 499/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta informacyjna 498/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2016 Karta informacyjna 490/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2016 Karta informacyjna 678/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 679/2016 Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 674/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 677/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 676/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 675/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 673/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 672/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 611/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 610/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 609/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 608/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 484/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 483/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 482/2016 Szczegóły