Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 481/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 480/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 479/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 671/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 670/2016 Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rolnego Hodowla Drobiu Izabela i Kazimierz Frischke Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski oraz Gospodarstwa Rolnego Kazimierz Frischke Jr Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego i wygaszenia obecnie obowiązującego, udzielonego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 669/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 595/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 594/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 593/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 592/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 591/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 590/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 460/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 459/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 458/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 457/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 456/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2016 Karta informacyjna 455/2016 Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły