Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 665/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 666/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 668/2016 Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.08.2016 r., znak ŚG-I W.7322.102.2016, wydanej w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: od węzła Białe Błota (bez węzła), do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, woj. kujawsko-pomorskie, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 667/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 589/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 588/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 587/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 586/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 585/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 454/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 453/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 452/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 451/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 450/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 607/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 606/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Karta informacyjna 605/2016 Szczegóły