Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta informacyjna 575/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta informacyjna 444/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta informacyjna 443/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta informacyjna 442/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta informacyjna 441/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta informacyjna 440/2016 Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Brześć Kujawski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Zgłowiączki i przerzut wód do jeziora Cmentowo oraz wykonanie urządzeń wodnych, tj. ujęcia brzegowego w km 21+ 230 rzeki Zgłowiączki i wylotu do jez. Cmentowo zlokalizowanego na działce nr 109/2 obręb 2 m. Brześć Kujawski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2016 Karta informacyjna 663/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2016 Karta informacyjna 554/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2016 Karta informacyjna 553/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2016 Karta informacyjna 552/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2016 Karta informacyjna 551/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2016 Karta informacyjna 404/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2016 Karta informacyjna 403/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2016 Karta informacyjna 402/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2016 Karta informacyjna 401/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2016 Karta informacyjna 400/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2016 Karta informacyjna 399/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Karta informacyjna 598/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Karta informacyjna 597/2016 Szczegóły