Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Karta informacyjna 596/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Karta informacyjna 467/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Karta informacyjna 465/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Karta informacyjna 464/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Karta informacyjna 463/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Karta informacyjna 462/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Karta informacyjna 461/2016 Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Kazimierzewo, gmina Kcynia, powiat nakielski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.11.2016 Karta informacyjna 661/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 550/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 549/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 398/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 397/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 396/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 395/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 394/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 393/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 392/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2016 Karta informacyjna 391/2016 Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Mała Nieszawka”, z 22 studni zlokalizowanych na działkach nr: 432/1, 433/3, 2136/9, 2136/8, 2136/11, 426/14, 446/2, 426/11, 2137/13, 426/9, 422/1, 417/5, 413/1, 2109/12 obręb ewid. Mała Nieszawka, nr: 501, 502, 503, 504, 505 obręb ewid. 63 m. Toruń i nr 4 obręb ewid. 70 m. Toruń oraz wprowadzanie wód popłucznych, wylotem położonym na działce nr 311/6 obręb ewid. Mała Nieszawka, do rowu melioracyjnego Rb. Szczegóły