Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2020 Karta informacyjna 195/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2020 Karta informacyjna 169/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2020 Karta informacyjna 196/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.04.2020 Karta informacyjna 194/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2020 Karta informacyjna 193/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 192/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 191/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 190/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 189/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 188/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 187/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 186/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 185/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 184/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Karta informacyjna 182/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2020 Karta informacyjna 183/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2020 Karta informacyjna 181/2020 Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Informacja o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń Szczegóły