Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2016 Karta informacyjna 365/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2016 Karta informacyjna 361/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Karta informacyjna 357/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Karta informacyjna 359/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Karta informacyjna 358/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 356/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 355/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 354/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 353/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 352/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 351/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 350/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 349/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 348/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 347/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 346/2016 Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o. o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do wód rzeki Wisły, wylotem W66 w km 779+690, ścieków komunalnych z części Aglomeracji Bydgoszcz oczyszczonych na urządzeniach oczyszczalni ścieków „Fordon” oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r., znak: WSiR-III-EŚ/6811/18/05 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r., znak: ŚG-I.ab.6213-19/08 i z dnia 29 listopada 2012 r., znak: ŚG-IV.7322.46.2012.AB Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 345/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 337/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 336/2016 Szczegóły