Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek INOFAMA S.A. w Inowrocławiu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu do rowu melioracyjnego (ziemi) wylotem zlokalizowanym na działce nr 8 obręb ewid. 0004 m. Inowrocław. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 335/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 334/2016 Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22.09.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.124.2016 dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna na wykonanie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo bez przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły oraz wykonanie demontażu linii elektroenergetycznej 220 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo bez odcinka przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 331/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 330/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 329/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 328/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 327/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 326/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 333/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 320/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 319/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 317/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 316/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 315/2016 Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Odlewni Żeliwa „Lisie Kąty” S. i B. Mioduszewscy Sp. J., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni nr 2, zlokalizowanej na terenie Odlewni Żeliwa na działce nr 168/6 obręb ewidencyjny Lisie Kąty. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2016 Karta informacyjna 314/2016 Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu projektowanego Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) zlokalizowanego na terenie gminy Sicienko, obręb Osówiec w km 14+000 projektowanej drogi ekspresowej S-5 w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2016 Karta informacyjna 313/2016 Szczegóły