Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Karta informacyjna 226/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2016 Karta informacyjna 225/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2016 Karta informacyjna 224/2016 Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziorna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka rowu opaskowego i wylotów WD20 i WD26, wykonanie nowego odcinka rowu opaskowego i wylotu W1; wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotami W1, WD11 i WD23 do rowu opaskowego (ziemi), na terenie Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 Grudziądz Węgrowo oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.12.2014 r., znak: ŚG-IV.7322.68.2014. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Karta informacyjna 223/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Karta informacyjna 220/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Karta informacyjna 222/2016 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie: Planu działań krótkoterminowych i programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2013-2015. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 219/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 218/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 217/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 215/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 215/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 214/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 213/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 212/2016 Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku, znak ŚG.IV.7222.27.2014.AMK – tj. o zmianie pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2007 roku, znak WSRiRW.III.HF/6618/25/07 (ze zmianami), wydanej dla PURINOVA Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 57a; 31-101 Tarnów, PURINOVA Sp. z o.o. – Oddział Produkcyjny ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, obecnie PURINOVA Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz, w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji poliestrów oraz Instalacji do produkcji systemów poliuretanowych, zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy, w obrębie geodezyjnym 132, na działkach ewidencyjnych o numerach 7/85 oraz 7/86. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2016 Karta informacyjna 211/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2016 Karta informacyjna 210/2016 Szczegóły
Artykuł 04.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i ujęć barierowych (bariera wschodnia i centralna); pobór wód powierzchniowych z ujęcia brzegowego na jeziorze Ludziskie i ujęcia brzegowego w km 67,56 rzeki Noteć, na potrzeby Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.27.2013, w powyższym zakresie. Szczegóły