Typ Data Tytuł
Artykuł 26.03.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2020 Karta informacyjna 180/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2020 Karta informacyjna 179/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2020 Karta informacyjna 177/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2020 Karta informacyjna 175/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.03.2020 Karta informacyjna 174/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2020 Karta informacyjna 167/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2020 Karta informacyjna 154/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2020 Karta informacyjna 166/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2020 Karta informacyjna 165/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2020 Karta informacyjna 164/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2020 Karta informacyjna 160/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2020 Karta informacyjna 159/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2020 Karta informacyjna 158/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2020 Karta informacyjna 157/2020 Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Raporty z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2020 Karta informacyjna 156/2020 Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Projekt Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz bezno(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Projekt Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz bezno(a)pirenu dla strefy miasto Toruń. Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Projekt Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz bezno(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska. Szczegóły