Typ Data Tytuł
Artykuł 08.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Katarzyny Blum, Golden Fitness w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stacji demontażu pojazdów i zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w m. Ślesin, gm. Nakło nad Notecią do urządzeń kanalizacyjnych Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Karta informacyjna 91/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Karta informacyjna 90/2016 Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 4: „Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła). Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 2: od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem). Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 1: od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem). Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2016 Karta informacyjna 89/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2016 Karta informacyjna 73/2016 Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Uchwała nr 8/207/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. z załącznikiem projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja. Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowań pt.: „Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: od węzła „Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła)” oraz „Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 6: od węzła „Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem)””. Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anety Gburczyk, Żwirownia WISŁA w Grudziądzu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie kruszywa z koryta rzeki Wisły w km 831+900 – 832+000; km 833+530 – 833+630; km 835+270 – 835+370; km 835+650 – 835+750 w rejonie Grudziądza oraz jego składowanie na prawym brzegu rzeki Wisły w km 832+800 – 832+900, na działkach nr 1/2 i 1/3 obręb 0001 m. Grudziądz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2016 Karta informacyjna 86/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2016 Karta informacyjna 88/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2016 Karta informacyjna 87/2016 Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Informacja o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV Jasiniec – Pątnów; odcinek linii: woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV Jasiniec – Pątnów; odcinek linii: woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 81/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 80/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 79/2016 Szczegóły