Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 66/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 66/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.02.2016 Karta informacyjna 63/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Karta informacyjna 62/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Karta informacyjna 61/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Karta informacyjna 60/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2016 Karta informacyjna 52/2016 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (sprawozdawczość). Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Panu Zdzisławowi Majewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAJKA” Zdzisław Majewski, Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Łukasza Malinowskiego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji P.W. „MAJKA” zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 51 w miejscowości Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2016 Karta informacyjna 58/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2016 Karta informacyjna 56/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2016 Karta informacyjna 55/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2016 Karta informacyjna 54/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2016 Karta informacyjna 53/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pn. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV Jasiniec-Pątnów; odcinek linii: woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 51/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 50/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 49/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 48/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 47/2016 Szczegóły