Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Karta informacyjna 562/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Karta informacyjna 560/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Karta informacyjna 515/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Karta informacyjna 519/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Karta informacyjna 518/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Karta informacyjna 517/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Karta informacyjna 516/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2020 Karta informacyjna 603/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Karta informacyjna 599/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Karta informacyjna 598/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Karta informacyjna 597/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Karta informacyjna 596/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Karta informacyjna 595/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Karta informacyjna 592/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.09.2020 Karta informacyjna 591/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.09.2020 Karta informacyjna 538/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.09.2020 Karta informacyjna 532/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.09.2020 Karta informacyjna 531/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.09.2020 Karta informacyjna 449/2020 Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Wydanie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.10.2019, zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/2/06 ze zm. na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW (Elektrociepłowni), zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły