Typ Data Tytuł
Artykuł 06.03.2020 Projekt Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz bezno(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.03.2020 Karta informacyjna 146/2020 Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt: ” Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne w tym powodować ich zanieczyszczenie – dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz [pow. bydgoski, nakielski i pilski]”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2020 Karta informacyjna 143/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2020 Karta informacyjna 144/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2020 Karta informacyjna 145/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2020 Karta informacyjna 142/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 134/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 133/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 130/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 131/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 141/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 140/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 139/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 138/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 137/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 136/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 135/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2020 Karta informacyjna 132/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.02.2020 Karta informacyjna 129/2020 Szczegóły