Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Karta informacyjna 107/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Karta informacyjna 106/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Karta informacyjna 105/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Karta informacyjna 110/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Karta informacyjna 109/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Karta informacyjna 108/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2020 Karta informacyjna 102/2020 Szczegóły
Artykuł 14.02.2020 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania: ” Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne w tym powodować ich zanieczyszczenie – dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz [pow. bydgoski, nakielski i pilski]”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2020 Karta informacyjna 104/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2020 Karta informacyjna 103/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2020 Karta informacyjna 101/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2020 Karta informacyjna 1057/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2020 Karta informacyjna 1058/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2020 Karta informacyjna 1060/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2020 Karta informacyjna 1061/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2020 Karta informacyjna 1062/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2020 Karta informacyjna 1063/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2020 Karta informacyjna 98/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2020 Karta informacyjna 99/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2020 Karta informacyjna 100/2020 Szczegóły