Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 48/2020 Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2014 r., znak: ŚG-I.7222.4.2014/MB, wydanego dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno, na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Osnowo, gm. Chełmno. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2020 Karta informacyjna 43/2020 Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/6/07 ze zm. dla DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji do obróbki stali lub stopów żelaza, do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2020 Karta informacyjna 42/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 23/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 37/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 36/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 27/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 25/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 40/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 41/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 39/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1034/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1033/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1032/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1027/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1026/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1020/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1021/2019 Szczegóły