Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1023/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1022/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1025/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1024/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1028/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1030/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1029/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 1031/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 38/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 35/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2020 Karta informacyjna 34/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2020 Karta informacyjna 33/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2020 Karta informacyjna 32/2020 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: „Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne w tym powodować ich zanieczyszczenie – dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz [pow. bydgoski, nakielski i pilski]”. Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2020 Karta informacyjna 31/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2020 Karta informacyjna 1019/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2020 Karta informacyjna 1017/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2020 Karta informacyjna 1016/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2020 Karta informacyjna 28/2019 Szczegóły