Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 724/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 722/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Karta informacyjna 720/2019 Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z ćwiczeniami praktycznymi dla 25 pracowników Departamentu Środowiska w zakresie wizualnej identyfikacji drzew i krzewów na terenach miast na prawach powiatu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2019 Karta informacyjna 692/2019 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Zapytanie ofertowe na sporządzenie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ za lata 2017 i 2018. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2019 Karta informacyjna 696/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2019 Karta informacyjna 690/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2019 Karta informacyjna 689/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2019 Karta informacyjna 688/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2019 Karta informacyjna 686/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2019 Karta informacyjna 685/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2019 Karta informacyjna 684/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 679/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 678/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 681/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 647/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 646/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 677/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 680/2019 Szczegóły