Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2020 Karta informacyjna 573/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2020 Karta informacyjna 543/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Karta informacyjna 547/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Karta informacyjna 550/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Karta informacyjna 548/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Karta informacyjna 546/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2020 Karta informacyjna 549/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2020 Karta informacyjna 545/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2020 Karta informacyjna 544/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2020 Karta informacyjna 542/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2020 Karta informacyjna 541/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2020 Karta informacyjna 509/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2020 Karta informacyjna 540/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Karta informacyjna 539/2020 Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.19.2017 stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2008 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/49/08 ze zm. oraz udzielającej pozwolenia zintegrowanego STRUDZE S.A. z siedzibą w Jezuickiej Strudze 3, na eksploatację instalacji: – do unieszkodliwienia padłych i ubitych zwierząt oraz do przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, – do termicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego oraz produkcji nawozu fosforowo-wapniowego, zlokalizowanych w Jezuickiej Strudze 3, gmina Rojewo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2020 Karta informacyjna 513/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2020 Karta informacyjna 512/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2020 Karta informacyjna 511/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2020 Karta informacyjna 510/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Karta informacyjna 525/2020 Szczegóły