Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2019 Karta informacyjna 581/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2019 Karta informacyjna 580/2019 Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Decyzja nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A-1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych przekroczeń, tj.: w otoczeniu punktu pomiarowego: P1 (18°43’11,9”E; 52°54’42,1”N), zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek 15 (działka ewidencyjna nr 80/8 obr. 0012, gm. Aleksandrów Kujawski), poprzez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 572/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 571/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 570/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 569/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 567/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 566/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 565/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 564/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 563/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 562/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 561/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 560/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Karta informacyjna 557/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2019 Karta informacyjna 556/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2019 Karta informacyjna 555/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2019 Karta informacyjna 554/2019 Szczegóły