Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2019 Informacja o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”) oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. dokumentu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Informacja o przyjęciu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. dokumentu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr VIII/137/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. (Załącznik nr 1 do uchwały), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (załącznik nr 2 do uchwały) i podsumowaniem wynikającym z art. 55 ust. 3 (załącznik nr 3 do uchwały) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Uchwała antysmogowa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 485/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2019 Karta informacyjna 405/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2019 Karta informacyjna 474/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2019 Karta informacyjna 473/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Karta informacyjna 476/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Karta informacyjna 475/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2019 Karta informacyjna 472/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2019 Karta informacyjna 468/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2019 Karta informacyjna 467/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2019 Karta informacyjna 466/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2019 Karta informacyjna 464/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2019 Karta informacyjna 465/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2019 Karta informacyjna 463/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2019 Karta informacyjna 462/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2019 Karta informacyjna 461/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2019 Karta informacyjna 449/2019 Szczegóły