Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Karta informacyjna 316/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Karta informacyjna 315/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Karta informacyjna 314/2019 Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy dotyczącej nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcy autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone, w ustawowym terminie i wskazujące nowym termin jej załatwienia. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Karta informacyjna 313/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Karta informacyjna 312/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 310/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 311/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 301/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 309/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 308/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 307/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 306/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 305/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2019 Karta informacyjna 280/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2019 Karta informacyjna 304/2019 Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Informacja o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2019 Karta informacyjna 303/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2019 Karta informacyjna 302/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2019 Karta informacyjna 300/2019 Szczegóły