Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2019 Karta informacyjna 260/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Karta informacyjna 253/2019 Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Obwieszczenie – Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Informacja o opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, a także o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu dokumentu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Karta informacyjna 259/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Karta informacyjna 258/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Karta informacyjna 257/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Karta informacyjna 256/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2019 Karta informacyjna 223/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2019 Karta informacyjna 224/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2019 Karta informacyjna 255/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2019 Karta informacyjna 254/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2019 Karta informacyjna 215/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2019 Karta informacyjna 211/2019 Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Załącznik nr 1) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (Załącznik nr 2). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 252/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 251/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 246/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 250/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 249/2019 Szczegóły