Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2019 Karta informacyjna 201/2019 Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z ewentualnym wyłączeniem wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Karta informacyjna 195/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Karta informacyjna 200/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Karta informacyjna 199/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Karta informacyjna 198/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Karta informacyjna 197/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.04.2019 Karta informacyjna 194/2019 Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr III/80/19 z dnia 18 lutego 2019 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2019 Karta informacyjna 193/2019 Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Informacja o przyjęciu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 192/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 191/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 190/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 189/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 188/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 187/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 185/2019 Szczegóły