Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 184/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 183/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 182/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 181/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 180/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Karta informacyjna 179/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2019 Karta informacyjna 134/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2019 Karta informacyjna 178/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2019 Karta informacyjna 177/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2019 Karta informacyjna 175/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2019 Karta informacyjna 176/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Karta informacyjna 174/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Karta informacyjna 164/2019 Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich. Szczegóły