Typ Data Tytuł
Artykuł 22.03.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Byszewskich. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu opracowania ogólnej charakterystyki Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu opracowania ogólnej charakterystyki Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu opracowania ogólnej charakterystyki Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 172/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 170/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 169/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 167/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 166/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 165/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 97/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 168/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 171/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 163/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 139/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 138/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Karta informacyjna 137/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2019 Karta informacyjna 162/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2019 Karta informacyjna 161/2019 Szczegóły