Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2019 Karta informacyjna 1272/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2019 Karta informacyjna 135/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2019 Karta informacyjna 133/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2019 Karta informacyjna 130/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2019 Karta informacyjna 129/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2019 Karta informacyjna 128/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2019 Karta informacyjna 127/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2019 Karta informacyjna 126/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2019 Karta informacyjna 125/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2019 Karta informacyjna 114/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2019 Karta informacyjna 113/2019 Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwalona aktualizacja „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – załącznik nr 14 do planu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2019 Karta informacyjna 1271/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2019 Karta informacyjna 124/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2019 Karta informacyjna 122/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2019 Karta informacyjna 121/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2019 Karta informacyjna 116/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2019 Karta informacyjna 120/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Karta informacyjna 119/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Karta informacyjna 117/2019 Szczegóły