Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Karta informacyjna 118/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Karta informacyjna 115/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Karta informacyjna 112/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Karta informacyjna 111/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Karta informacyjna 110/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2019 Karta informacyjna 109/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Karta informacyjna 108/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Karta informacyjna 104/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Karta informacyjna 103/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Karta informacyjna 101/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Karta informacyjna 107/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2019 Karta informacyjna 106/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.02.2019 Karta informacyjna 99/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.02.2019 Karta informacyjna 98/2019 Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Postanowienie o powołaniu biegłego sądowego Pana mgr inż. Dariusza Kapustkę jako biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone, do wykonania pomiarów hałasu komunikacyjnego i ustalenia, czy występują przekroczenia norm hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn od km 158+900 do km 159+500 oraz od km 163+900 do km 164+900. Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wobec Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcy autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, w sprawie nałożenia w drodze decyzji obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone. Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Dębionek, gmina Sadki, powiat nakielski. Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski (instalacja nr 4). Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski (instalacja nr 4). Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Zławieś Mała, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński. Szczegóły