Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2019 Karta informacyjna 51/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2019 Karta informacyjna 52/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2019 Karta informacyjna 1233/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2019 Karta informacyjna 1259/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2019 Karta informacyjna 43/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2019 Karta informacyjna 1258/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2019 Karta informacyjna 42/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2019 Karta informacyjna 41/2019 Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie czynności biegłego w ramach prowadzonego przez tut. organ postępowania administracyjnego w zakresie dokonania pomiarów hałasu i określenia czy występują przekroczenia norm hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn od km 158+900 do km 159+500 oraz od km 163+900 do km 164+900. Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Informacja o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2019 Karta informacyjna 1257/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2019 Karta informacyjna 1256/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2019 Karta informacyjna 1255/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2019 Karta informacyjna 1254/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2019 Karta informacyjna 40/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2019 Karta informacyjna 39/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2019 Karta informacyjna 38/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2019 Karta informacyjna 36/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2019 Karta informacyjna 37/2019 Szczegóły