Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2019 Karta informacyjna 1245/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2019 Karta informacyjna 1244/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2019 Karta informacyjna 1243/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2019 Karta informacyjna 1242/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2019 Karta informacyjna 1241/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2019 Karta informacyjna 1240/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2019 Karta informacyjna 22/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2019 Karta informacyjna 21/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.01.2019 Karta informacyjna 24/2019 Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie czynności biegłego w ramach prowadzonego przez tut. organ postępowania administracyjnego w zakresie dokonania pomiarów hałasu i określenia czy występują przekroczenia norm hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn od km 158+900 do km 159+500 oraz od km 163+900 do km 164+900. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2019 Karta informacyjna 19/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 1236/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 1239/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 1238/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 1237/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 17/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 16/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Karta informacyjna 15/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2019 Karta informacyjna 1235/2018 Szczegóły