Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2018 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Młyny, gmina Strzelno, powiat mogileński (instalacja nr 1). Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Stare Rybitwy, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski. Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Witowo Kolonia, gmina Bytoń, powiat radziejowski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2018 Karta informacyjna 1022/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2018 Karta informacyjna 1023/2018 Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Prądocin, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski (instalacja nr 2). Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo, powiat inowrocławski (instalacja nr 1). Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Kuśnierz, gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.11.2018 Karta informacyjna 1016/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.11.2018 Karta informacyjna 1014/2018 Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Instalacja do hodowli kur w miejscowości Lubicz, gmina Lubicz, powiat toruński. Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, powiat bydgoski (instalacja nr 1). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.11.2018 Karta informacyjna 1015/2018 Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-950 Bydgoszcz Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.11.2018 Karta informacyjna 995/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.11.2018 Karta informacyjna 994/2018 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (Trawialnia), ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (Taśma I i Taśma II), ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (Patentowania), ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek Szczegóły