Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2018 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (Linia 7), ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta informacyjna 993/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta informacyjna 992/2018 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40-42, 87-100 Toruń Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta informacyjna 991/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 972/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 942/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 940/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 939/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 938/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 937/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 936/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 935/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 915/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 896/2018 Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zmiana decyzji – pozwolenia zintegrowanego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 roku, znak: ŚG-IV.7222.7.2013.AK i zmienionej decyzją z dnia 18 lutego 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.88.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego w miejscowości Zdzisławin w gminie Izbica Kujawska. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 982/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 981/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 980/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 979/2018 Szczegóły