Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2020 „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/341/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/339/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/338/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.07.2020 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/340/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2020 Karta informacyjna 440/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2020 Karta informacyjna 441/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2020 Karta informacyjna 442/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2020 Karta informacyjna 430/2020 Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek (Oczyszczalnia ścieków) Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek (Obszar Nawozowy) Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek (Obszar Tworzyw Sztucznych) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Karta informacyjna 389/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Karta informacyjna 379/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Karta informacyjna 397/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Karta informacyjna 396/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Karta informacyjna 395/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Karta informacyjna 394/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Karta informacyjna 393/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2020 Karta informacyjna 392/2020 Szczegóły