Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2018 Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2018 Karta informacyjna 644/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2018 Karta informacyjna 825/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2018 Karta informacyjna 824/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2018 Karta informacyjna 819/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2018 Karta informacyjna 818/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2018 Karta informacyjna 816/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Karta informacyjna 806/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Karta informacyjna 805/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Karta informacyjna 804/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Karta informacyjna 803/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Karta informacyjna 802/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Karta informacyjna 801/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Karta informacyjna 779/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 798/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 796/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 795/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 792/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 791/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 789/2018 Szczegóły