Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 788/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 785/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 784/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 783/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 782/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 781/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 780/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 778/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 777/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2018 Karta informacyjna 776/2018 Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Informacja o przyjęciu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice).” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2018 Karta informacyjna 773/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2018 Karta informacyjna 772/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2018 Karta informacyjna 771/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2018 Karta informacyjna 770/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2018 Karta informacyjna 769/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2018 Karta informacyjna 767/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2018 Karta informacyjna 766/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 763/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 762/2018 Szczegóły